Nákupný poradca pre nákladné pneumatiky

 

Ako si vybrať správne nákladné pneumatiky

Pneumatiky majú byť vyberané predovšetkým na základe odporúčaní alebo špecifikácií daných výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky. Voľba rozmeru pneumatiky musí odpovedať požadovanej nosnosti a konfigurácii vozidla, práve tak ako maximálnej prípustnej rýchlosti vozidla.

Pneumatiky musia byť montované na odpovedajúce odporúčané ráfiky, špecifikované výrobcom vozidla a/alebo štandardmi ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation = Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfiky).

Ráfiky musia byť odsúhlasené výrobcom pneumatík a výrobcom vozidla a/alebo ráfikov.

Odporúča sa vybaviť vozidlo pneumatikami rovnakej kontrukcie (radiálne alebo diagonálne) na všetkých pozíciách; dezén môže byť odlišný na rôznych nápravách:  

  • Predná náprava (nazývaná tiež vodiaca náprava alebo riadená náprava) 
  • Nosná náprava (nazývaná tiež vlečná náprava) 
  • Hnacia náprava (nazývaná tiež poháňaná náprava alebo záberová náprava)     

V dvojmontáži majú mať pneumatiky rovnakú konštrukciu a odpovedajúce rozmery.

 

Skladovanie pneumatík

Pneumatiky je potrebné skladovať na chladných, suchých miestach, mimo priame slnečné a umelé žiarenie. Pneumatiky (na ráfikoch ani samotné) nesmú byť nikdy uložené na ploche znečistenej olejom alebo inak v kontakte s rozpúšťadlami, olejmi alebo mazivami. Nikdy tiež nesmú byť umiestnené do rovnakých alebo spojených miestností s prchavými látkami.

Ak je to možné, mali by byť pneumatiky skladované vo vertikálnej polohe na behúni. Pneumatiky bez ráfikov ukladáme horizontálne (na bočnici), symetricky a nikdy nie v príliš vysokej vrstve, aby nedošlo k deformácii dolných pneumatík. Pre pneumatiky s ráfikmi platia rovnaké pravidlá.

 

Montáž

Montáž a demontáž pneumatík má byť vykonávaná predovšetkým skúsenými vyškolenými pracovníkmi pri použití vhodných nástrojov a pracovných postupov.

Pneumatika, ktorá nie je správne namontovaná, alebo bola poškodená, nepodá optimálny výkon.

Ráfiky musia byť prezreté pred montážou pneumatiky – musia byť bez známok hrdze a nesmú byť poškodené alebo vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia. Obzvlášť dosadacie plochy ráfika je nutné prezerať pozorne.

Pri montáži nových bezdušových pneumatík sa odporúča vždy používať nové ventily, respektíve nové duše a vložky pri montáži pneumatík s dušou. Majú byť použité tiež nové tlakové uzávery (čiapočky) ventilov k ochrane častí ventilu pred prachom, špinou, vlhkosťou a tiež k ochrane pred únikom vzduchu.

Pre namazanie použite iba špeciálne lubrikanty určené pre montáže pneumatík.

Skontrolujte pozíciu referenčnej linky proti dosadacej ploche ráfika pre správne usadenie.

Správne usadenie pätky na ráfiku je veľmi dôležité, preto sa odporúča použiť maximálny "montážny" hustiaci tlak pre zabezpečenie správneho usadenia. Maximálny povolený "montážny" hustiaci tlak sa rovná 150 % maximálneho nominálneho hustiaceho tlaku pneumatiky, ale nesmie presiahnuť 1000 kPa. Hustiaci tlak musí byť upravený na správne hodnoty pred dokončením montáže.

Hustené pneumatiky musia odpovedať priemyselným štandardom a zákonným bezpečnostným predpisom.

 

Hustiaci tlak

Nesprávne hustenie je častou príčinou poškodenia pneumatiky. Pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy musia byť hustené na hodnoty odpovedajúce tým, ktoré sú odporúčané výrobcom pneumatík. Hustiace tlaky sú spravidla funkciou nosnosti.

Hustiaci tlak musí byť kontrolovaný každé dva týždne. Musí byť kontrolovaný na chladných pneumatikách; hodnoty udávané v tabuľkách sa vždy vzťahujú k hodnotám hustenia pri 20 stupňoch Celzia a udávanej nosnosti nápravy. Vyšší prevádzkový tlak pri prevádzke vozidla sa musí pripočítať k hodnotám v tabuľkách a nesmie byť upravovaný.

Podhustenie a prehustenie spôsobí nepravidelné opotrebovanie dezénu, ale môže tiež viesť k predčasnému zlyhaniu pneumatiky.

 

Hĺbka dezénu

Všetky štáty patriace do Európskeho spoločenstva požadujú minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm. Požaduje sa, aby táto hĺbka bola dodržaná v hlavných drážkach behúňa po celom obvode pneumatiky.

Všetky pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy majú indikátory opotrebovania (TWI – Tread Wear Indicators) na niekoľkých miestach po obvode pneumatiky. Tieto indikátory sú umiestnené v obvodových drážkach dezénu a ich výška je 1,6 mm.

 

Značenie pneumatík pre nákladné vozidlá

Značenie pneumatík pre nákladné vozidlá

1.) Rozmer pneumatiky

Menovitá šírka v mm alebo palcoch (tu 315 mm)

Profilové číslo (pomer výšky a šírky – tu 70 %)

R radiálna konštrukcia

Priemer ráfika (v palcoch – tu 22,5" ráfik)

 

2.) Index nosnosti a kategória rýchlosti (tu 154/150 L)

Prvé číslo označuje nosnosť pneumatiky v jednomontáži (tu 154 = 3750 kg/pneumatika)

Druhé číslo označuje nosnosť pneumatiky v dvojmontáži (tu 150 = 3350 kg/pneumatika)

Písmeno označuje kategóriu rýchlosti (tu L = maximálna rýchlosť do 120 hm/hod)

 

Tabuľka SI  indexov – kategória maximálnej rýchlosti

Tabulka SI indexov

Tabuľka LI indexov – index nosnosti

Tabulka LI indexov

 

3.) Alternatívne prevádzkové značenie (Single Point) – nosnosť/rýchlosť

Výrobca pneumatík môže pridať "dodatočný" index nosnosti a rýchlosti v označení pneumatík, ktorý spravidla označuje nosnosť a možnú rýchlosť pri nasadení pre špecifické účely.

 

4.) ECE značenie

Pneumatika vyhovuje Európskym homologizačným štandardom.

ECE-R54 číslo hlučnosti označuje, že pneumatika vyhovuje predpisom ECE o hlučnosti.

 

5.) Regroovable

Označuje, že dezén je možné prerezávať.

 

6.) Tubeless (TL)

Bezdušová pneumatika. (Ak ide o pneumatiku s dušou, potom je označená Tube Type – TT).

 

7.) TWI (Tread Wear Indicator)

Na týchto miestach sú umiestnené v drážkach dezénu malé výstupky, ktoré označujú dosiahnutie zákonom požadovanej minimálnej hĺbky dezénu 1,6mm.

 

8.) Obchodné meno

Identifikuje obchodný názov pneumatiky.

 

9.) Rotácia – smerová orientácia

Ukazuje smer otáčania (v prípade so smerovým dezénom).

 

10.) Informácia o konštrukcii pneumatiky

V prípade značenia pneumatiky podľa DOT (Americké ministerstvo dopravy – Department of Transportation).

 

11.) Bezpečnostné odporúčanie

U pneumatík označených podľa DOT toto "bezpečnostné odporúčanie" je vyznačené na pneumatike.

 

12.) Označenie DOT

Ukazuje, že pneumatika vyhovuje nariadeniu USA – FMVSS 119.

 

13.) Kód DOT

Označenie výrobcu pneumatiky, jej rozmer a typ.

 

14.) Kód dátumu výroby (týždeň, rok)

Prvé dve číslice označujú týždeň výroby, druhé dve označujú rok výroby.


EU štítok

Vďaka legislatíve si môžu prepravci ľahšie vybrať vhodnú pneumatiku. Označenie pneumatík, ktoré EU schválila a platí od 1. novembra 2012, zabezpečuje, že pneumatiky predané v EU musia byť hodnotené s ohľadom na spotrebu paliva, brzdný výkon za mokra a vonkajšiu hlučnosť.

Stručne povedané údaje na štítku poskytujú informácie napríklad ohľadom úspory paliva, kedy hodnota A predstavuje najväčšiu úsporu a G najmenšiu.

 

Úspora paliva/valivý odpor

Pohybujúca sa pneumatika spotrebováva energiu a je jednou z najväčších brzdných síl pôsobiacich na vozidlo. Takto spotrebovaná energia sa nazýva valivý odpor a má priamy vplyv na spotrebu paliva a znečistenie životného prostredia. S nižším valivým odporom spotrebuje pneumatika menej paliva a vyprodukuje menej CO2.

Tento stav sa mení v závislosti na vozidle a jazdných podmienkach. Rozdiel medzi sadou nových pneumatík triedy A a F môže predstavovať rozdiel v spotrebe až 15 %. A = najúspornejšia pneumatika. F = najmenej úsporná pneumatika.

 

Brzdná dráha za mokra

Pneumatiky s lepšou priľnavosťou za mokra majú kratšie brzdné dráhy na mokrých vozovkách, čo je nevyhnutný predpoklad bezpečnosti. A = najkratšia brzdná dráha. F = najdlhšia brzdná dráha.

Táto vlastnosť sa mení v závislosti na pneumatike, jazdných podmienkach a spôsobu merania. Avšak, pri plnom brzdení je rozdiel medzi pneumatikou triedy A a F o 30 % kratšia brzdná dráha. Pre bežné nákladné vozidlo to predstavuje pri brzdení z 80 km/h až o 25m kratšiu brzdnú dráhu.  Kalkulácia sa vzťahuje k bežnej súprave o hmotnosti 40t.

 

Hlučnosť

Úroveň vonkajšieho hluku je vyjadrená v decibeloch dB a vyobrazená pomocou jednej, dvoch alebo troch vĺn na štítku.

Jedna vlna predstavuje najtichšiu pneumatiku, tri najhlučnejšiu. Avšak tri vlny predstavujú súčasnú hraničnú hlučnosť, zatiaľ čo dve zodpovedajú budúcim normám a jedna je o ďalšie 3 dB nižšie. Tichšia pneumatika menej zaťažuje životné prostredie.

 

                                                                                                                                                               (Zdroj: Goodyear Europe)