Životnosť pneumatík

TROJROČNÁ PNEUMATIKA NIE JE STARÁ
PNEUMATIKA!

 • Pneumatiky vyrábané v súlade s predpismi ETRTO sú produkty s dlhšou životnosťou, navrhnuté sú tak, aby sa zabránilo prirodzenému stárnutiu pneumatík. Pneumatiky Michelin sa vyrábajú v súlade s predpismi ETRTO!
 • Čo sa týka životnosti, uvádza ETRTO len všeobecné doporučenia. Spoločnosť Michelin preto vytvorila na základe výsledkov testov podrobnejšie doporučenie.


TESTY PNEUMATÍK V ZÁVISLOSTI OD ICH VEKU

 • Testy plnej funkčnosti pneumatík v závislosti na ich veku pravidelne uskutočňujú technologické strediská výrobcov pneumatík. Špeciálne testy ukážu, ako sa pneumatiky chovajú na mokrom a suchom povrchu, počas brzdenia a v prípade, že dôjde k aquaplaningu.


ANALÝZA

 • Analýza výsledkov testov ukazuje, že neexistuje žiadny rozdiel v správaní medzi úplne novými pneumatikami a nepoužitými pneumatikami, ktoré sú rok, dva, tri staré, v prípade, že boli správne skladované.
 • Toto doporučenie zverejnila asociácia JATMA (Asociácia japonských výrobcov automobilových pneumatík) a akceptujú ho všetci automobiloví výrobcovia. V USA toto doporučenie zverejnili spoločne firmy Michelin, Continental a Bridgestone. V Európe zverejnila spoločnosť Bridgestone doporučenie, ktoré je identické s doporučením spoločnosti Michelin.


MICHELIN doporučenie týkajúce sa životnosti pneumatík 2023:

NASLEDUJÚCE DOPORUČENIE PLATÍ PRE PNEUMATIKY URČENÉ PRE OSOBNÉ A ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ S OZNAČENÍM C ALEBO LT.

 • Pneumatiky sa skladajú z najrôznejších typov materiálov a pryžových zmesí, ktoré majú výkonnostné vlastnosti dôležité pre riadne fungovanie pneumatiky ako takej. Vlastnosti týchto komponentov sa v priebehu času vyvíjajú. U každej pneumatiky táto evolúcia závisí od celej rady faktorov, ako sú napríklad počasie, podmienky, v akých sa pneumatiky skladujú, a podmienky, v akých sa pneumatiky používajú (zaťaženie, rýchlosť, tlak, údržba, atď.) a ktorým sú pneumatiky v čase, kedy sa používajú, vystavované. Vývoj stavu v závislosti na okolitých podmienkach môže byť rôzny, takže predpovedať presne životnosť určitej pneumatiky vopred nie skrátka možné.
 • Z tohto dôvodu sa okrem pravidelných kontrol stavu a tlaku pneumatík spotrebiteľom doporučuje, aby kontrolu stavu pneumatík na osobných a ľahkých nákladných vozidlách, vrátane kontroly stavu ich rezerv, pravidelne uskutočňoval kvalifikovaný špecialista, napr. predajca pneumatík, ktorý zhodnotí, či je vhodné pneumatiku naďalej používať. Pneumatiky, ktoré sa používajú 5 a viac rokov by mal odborný pracovník skontrolovať minimálne raz za rok.
 • Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby spotrebiteľ sledoval stav pneumatiky nielen vizuálne a tlak hustenia, ale takisto všetky zmeny v dynamickom správaní, napr. rýchlejšie opotrebovanie pneumatík, hlučnosť a vibrácie, ktoré by mohli byť známkami toho, že pneumatiku je potrebné vyradiť z prevádzky.
 • Nie je možné vopred stanoviť, že pneumatiky je potrebné vymeniť vtedy a vtedy, pretože dosiahli určitý vek. Všeobecne ale platí, že čím staršia pneumatika, tým väčšia je pravdepodobnosť, že ju bude potrebné vymeniť kvôli zmenám, ktoré v nej nastali v dôsledku používania, alebo z iných dôvodov, ktoré sa objavia pri kontrole alebo behom používania.
 • Väčšinu pneumatík je potrebné vymeniť skôr ako po desiatich rokoch, avšak doporučuje sa, aby každá pneumatika, ktorá je stará 10 rokov a viac od dátumu výroby (a to platí aj pre rezervu), bola vymenená z bezpečnostných dôvodov, a to aj vtedy, keď pneumatika vyzerá v poriadku a dezén nie je natoľko opotrebovaný, aby ju bolo nutné vymeniť.
 • U pneumatík, ktoré spotrebiteľ nadobudol ako prvovýbavu nového vozidla, sa doporučuje postupovať podľa doporučení výrobcu vozidla pre výmenu pneumatík, pokiaľ nejaké existuje (avšak nepoužívať tieto dlhšie ako 10 rokov).
 • Dátum výroby pneumatiky sa uvádza na bočnici každej pneumatiky. Spotrebiteľ by si mal na pneumatike nájsť kód, ktorý začína písmenami DOT a končí týždňom a rokom výroby. Napríklad kód „DOT 2223“ znamená, že pneumatika bola vyrobená v 22. týždni (máj) roku 2023.