Formulár na odstúpenie od zmluvy

V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Odstupenie od kupnej zmluvy vzor

Podľa §7 odst. 1 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má zákazník nárok do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Vzhľadom na povahu predávaného tovaru nesmie byť vrátený tovar používaný.

Predávajúci musí vrátiť peniaze do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Táto lehota môže byť predĺžená v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ho Zákazník poslal späť. Vrátenie kúpnej ceny zahŕňa náklady na poštovné, ktoré Zákazník zaplatil pri objednávke tovaru. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu je povinný zaplatiť Zákazník, bez nároku na ich preplatenie Predávajúcim.

Žiadame zákazníkov aby NEZASIELALI tovar, ktorý chcú vrátiť, na dobierku! Takéto balíky nebudú prevzaté.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo jej časť najmä v týchto prípadoch:
- Objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,

- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil zálohu na kúpnu cenu za Tovar, bude mu táto záloha prevedená späť bezhotovostným bankovým prevodom na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na jeho adresu v lehote do piatich pracovných dní.

Kompletné znenie Všeobecných obchodných podmienok si môžete prečítať TU.